📌مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری کاهشی شد

🔹در بهار ۱۳۹۸، به میزان ۴۰.۶ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
🔹جمعیت شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل [بهار ۱۳۹۷] ۳۲۱ هزار نفر افزایش داشته است.
🔹نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در بهار ۱۳۹۸ بیکار بوده‌اند.
🔹بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل [بهار ۱۳۹۷] ۱.۸ درصد کاهش یافته است.
🔹بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل [بهار ۱۳۹۷] ۰.۵ درصد کاهش داشته است

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.