از پی تا بام صنوبر

 

بذری که در دل همین خاک به نهالی جوان و درختی تنومند مبدل شد.

دهه هفتاد برای بسیاری از کسب و کارهای قدرتمند امروز دهه ی تولد و رویش بود. صنوبر هم گرچه در آن دوران به این نام و نشان شناخته نمیشد اما اولین تلاش هایش برای حضور و ساختن جایگاهی در بازار چاپ و نشر از همان دهه آغاز گردید. شاید در ابتدای راه کسی فکرش را هم نمیکرد که یک کسب و کار نوپا و تازه کار که با تکیه بر همت بلند و تلاش بی وقفه ی متولیانش در حال شکل گرفتن بود روزی بتواند از پس سایه های کوچک و بزرگی که اطرافش را پر کرده سر برآرد و در کنار قدرتمندترین نام های عرصه ی چاپ و نشر به فعالیت خود در سطح ایران ادامه دهد.

به هر روی ابتدای هر کسب و کاری پر از بیم و امید است و چالش های موجود در بازار پررقابت چاپ و نشر هم در همه ی ادوار و به فراخور حال هر تازه واردی دردسر ساز مینماید.آغاز این هماورد هر چه بود به کوله باری از تجربه مبدل گردید و بذری که درون خاک نفس میکشید جایش را به نهالی جوان ولی با ریشه ی مستحکم داد. اکنون زمان پویایی و رشد فرارسیده بود و گذشت زمان این معلم دوران ،از میان تمامی همراهان این مسیر، آنانی را که در روزهای سخت ابتدایی و در مسیر جوانه زدن صنوبر همگام بوده اند به گزین کرده بود و در اواسط دهه هشتاد بلاخره پاداش بردباری و سخت کوشی آنها معرفی رسمی برند صنوبر به بازار بود. 

1380
تاسیس شرکت و اغاز فعالیت متمرکز در عرصه واردات ملزومات چاپی
1385
تغییرات درون سازمانی و پیدایش برند صنوبر و فعالیت رسمی تحت عنوان این برند
1390
تمرکز بر مطالعه روی نیازهای بازار و تشکیل اتاق فکر برای فراهم کردن زمینه ی همکاری با شرکت های برون مرزی
1396
انعقاد تفاهم نامه همکاری و اخذ نمایندگی واردات سلفون حرارتی اسپروس
1397
اخذ اولین نمایندگی از کمپانی یونای آلمان و معرفی محصولات این برند به بازار ایران
1398
آغاز به کار رسمی برند یونا در ایران و واردات انواع ورنی واتربیس این کمپانی
1400
حضوری مشترک از یونا و صنوبر در نمایشگاه چاپ و نشر

سیاست   مجموعه صنوبر

 

سیاست مجموعه صنوبر از همان ابتدا به جریان انداختن تفکر جمعی و روحیه کار گروهی در میان پرسنل بود. تاکید  مداوم مدیران بر استفاده از ایده های خلاقانه چه در عرصه ی ارائه و چه در روند فروش از ویژگی های متمایز صنوبر است و این امر همیشه علاوه بر افزایش سرعت حرکت روبه جلو، سبب ایجاد روحیه کار گروهی و حمایتی در میان نیروهای جوانتر و در نتیجه پدید آمدن فضایی برای رشد فردی و جمعی برند و پرسنل به شکل توامان بوده است.

 

هر محصول ردپایی از صنوبر

 

پس از گذشت دو دهه از فعالیت مجموعه و رصد نیازها و فرصت های موجود در بازار چاپ، تصمیماتی بزرگ در حال شکل گیری در صنوبر بود.صحبت از محصولاتی بود که جای خالی آنها به شدت در بازار احساس میشد ولی برعکس از ناحیه تامین کنندگان نگاه ویژه ای به آنها نشده بود و البته معظلاتی چون تحریم های کم سابقه ی جهانی هم عرصه را برای فعالیت روی آنها تنگتر کرده بود.اتاق فکر صنوبر اما با هدف مرتفع کردن همین نیازهای پایه ای و حساس بازار شکل گرفته بود و در نهایت با آگاهی از تمامی موانع موجود تصمیمی بزرگ گرفت. 

بر این اساس اولین محصول تخصصی بازرگانی صنوبر شکل گرفت. سلفون حرارتی اسپروس...