صنعت چاپ

از قدیم تا به امرزو صنعت چاپ از اصلی ترین صنایع مورد نیاز مردم به شمار میاید از کوچکترین بسته بندی مرسوله ... مشاهده
امار کتاب

5سال با وضعیت کتاب در بازار ایران

قیمت متوسط کتاب نسبت به 5 سال پیش، تقریبا سه برابر شده و این درحالی است که فشارهای اقتصادی در سایر حوزه‌های معیشتی، وضعیت بازار کتاب را به شکل مضاعف، تحت تاثیر قرار می‌دهد و متقابلا؛ تداوم مضاعف حمایت‌ها را می‌طلبد. بی‌شک تحقق برنامه‌ریزی‌ها؛ ... مشاهده
افزایش حقوق دستمزد

حقوق 1401 کارمندان اعلام شد.

اعتراضاتی که امسال کارکنان مختلف دولت از جمله کارکنان قوه قضائیه روی تعیین دستمزد داشتند؛ روی نظر مجلس تاثیر گذاشت و باعث شد نمایندگان حداقل حقوق را تا ۵.۶ میلیون تومان افزایش دهند. ... مشاهده