🔴 همکاری تجاری ایران و چین متوقف می‌شود؟

مجیدرضا حریری، نائب رییس اتاق ایران و چین:
🔹همچنان به ادامه همکارى با کشور چین امیدواریم.
🔹با توجه به شرایط جدیدى که براى ارتباط و همکارى ایران و اروپا در پیش است باید روابط خود با کونلون بانک چین را نیز بازنگرى مى‌کردیم؛ به همین دلیل یک تعلیق کوتاه مدت پیش آمده است.
🔹متاسفانه طى چند ماه گذشته دیپلماسى ما در زمینه ارتباط اقتصادى با چین خیلى فعال نبوده است.
🔹نبود سفیر در کشور چین، تغییراتى که در بانک مرکزى ایجاد شد و حذف گروه هایى که براى مذاکره با این کشور تجربه داشتند از جمله اقدامات نادرست ایران در راه توسعه روابط اقتصادى با کشور چین بوده است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.