رييس بانك مركزی:

▫️ورود اسکناس به کشور توسط صرافی ها وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی آغازشده ودرحال افزایش است ودرکنار آن بانک مرکزی هم باقیمانده نیاز راتأمین میکند
▫️۱۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی وضروری ودارو وتجهیزات پزشکی اختصاص یافته است
▫️اسکناس مربوط به نیاز های واقعی مردم نیز توسط بانکها وصرافی ها تأمین میشود
▫️۱۶ ميليارد دلار ازمجموعه صادرات نفتی و غیر نفتی باید به چرخه اقتصاد برگردد.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.