🔴 بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای کلیه انتقادات نسبت به خود در مورد “تخصیص ارز به برخی شرکت‌ها” را رد کرد

🔹 بانک مرکزی اخیراً و پس از اجرای سیاست جدید ارزی و به درخواست برخی دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد شفافیت و پاسخ به افکار عمومی، فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد.

🔹 اما پس از انتشار اسامی شرکت های دریافت کننده ارز، در یک دسته بندی کلی انتقاداتی مطرح شد که آن‌ها را می توان به سه دسته کلی زیر تقسیم نمود:

1⃣ ارز تخصیص یافته صرف ورود کالاهایی که مورد نیاز کشور نبوده و در اولویت اصلی کشور نیست، شده است.

2⃣ برخی  از شرکت های دریافت کننده ارز، تازه تاسیس بوده و شرایط دریافت ارز دولتی را نداشته اند.

3⃣ برخی از گروه های کالایی علیرغم دریافت ارز دولتی، کالاهای خود را به نرخ بالاتر و نزدیک به بازار غیر رسمی ارز به فروش می رسانند.

🔹 در پاسخ به انتقادات مطرح شده با موضوع «تخصیص ارز رسمی به برخی شرکت ها»  باید یادآور شد:

1⃣ فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالایی برای کشور مهم تر است اساسا در اختیار بانک مرکزی نیست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام می شود. در این خصوص موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده که با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است.

2⃣ براساس فرآیند موجود پس از ثبت سفارش برای واردات، معمولا مشتریان به بانک های عامل مراجعه و فرایند پذیرش، نوبت دهی و خرید ارز توسط بانک های عامل یا صرافی آنان انجام می شود، لذا بانک مرکزی دخالتی در فرایند پذیرش شرکت ها و بررسی اهلیت و‌ شرایط آنان ندارد.

3⃣ نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسولیت های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است. لذا بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانک های عامل و صرافی آنها عمل می کند و در فرایند موجود نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان راسا اقدام نمی کند./ روابط عمومی بانک مرکزی

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.