طلاعیه سامانه جامع تجارت در خصوص گروه کالایی کالاهای پرونده

پیرو تصمیمات جدید ارزی دولت به اطلاع می‌رساند،

1️⃣ امکان ثبت توأمان کالاهای گروه 2 و 3 در یک پرونده وجود دارد. یادآوری می‌گردد که برای این دسته از پرونده‌ها گروه کالایی برابر 3 تعیین می‌شود.

2️⃣ در فیلد تأمین ارز برای گروه کالایی 3 امکان انتخاب “خرید ارز از سیستم بانکی” نیز وجود دارد.

نظرات