آغاز پایش کارت‌های بازرگانی توسط اتاق تهران

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

اتاق تهران به منظور هرچه بیشتر شفاف‌سازی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تقلب، از هفته گذشته فرایند پایش کارت‌های بازرگانی صادر شده توسط خود را آغاز کرده است.

با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، اقبال به دریافت کارت بازرگانی بسیار زیاد شد و این هجوم که ناشی از تلاش برای دریافت ارز دولتی بود، ممکن بود شرایطی ایجاد کند که سوءاستفاده‌هایی نیز شکل بگیرد. در نتیجه اتاق تهران خود تصمیم گرفت تا کار پایش مجدد را آغاز کند.

در این پایش مجدد، تمام افرادی که دارای کارت بازرگانی بوده اما آدرس یا شماره تلفن و سایر مدارک ارائه شده توسط آنها با واقعیت تطبیق نداشته باشد، به فوریت مسدود خواهد شد و در صورت مشاهده هر تخلفی، متخلفان به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهند شد.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.