🔷 اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص ورود اطلاعات سال ۱۳۹۶
🔹 وفق مفاد اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) ق.م.م مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ به شماره ۹۰۸۱۰ مورخ ۱۱/ ۵/ ۹۶ که به تصویب مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است ، به منظور تسهیل در ارسال فهرست معاملات، تغییراتی به شرح مندرج در اصلاحی فوق در سامانه مربوط بوجود آمده است.

🔵 براساس تغییرات بعمل آمده برخی از گزارش ها و اقلام اطلاعاتی قابلیت بروز رسانی و بهره برداری وفق تغییرات فوق را نداشته، لذا مستدعی است مؤدیان محترم مالیاتی با توجه به تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات تا پانزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به منظور انجام دقیق و کامل تکالیف قانونی اقدامات مورد نیاز در خصوص ارسال فهرست معاملات به شرح ذیل بعمل آورند :

۱ . اطلاعات ارسالی حق العمل کاری، قراردادها و اجاره مربوط به شش ماه اول سال ۱۳۹۶ با توجه به عدم تطابق با ساختار جدید مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور، قابلیت بروز رسانی نداشته و کلیه مؤدیان محترم مالیاتی می بایست اطلاعاتی را که از طریق گزارش های مذکور ارسال نموده اند، مجدداً در جداول سامانه درج و ارسال نمایند.

۲ . با توجه به حذف کلی سرفصل گزارش های حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر و بیمه، می بایست اطلاعات مربوط به مؤدیان اصلی طرف معامله خود را از طریق گزارش های خرید و فروش و مطابق با ساختار مذکور مجدداً درج و ارسال نمایند.

۳ . تمامی اطلاعات ارسالی در گزارش های صادرات و واردات مربوط به سال ۱۳۹۶ تبدیل به ثبت اولیه شده است که علت آن اضافه شدن دو قلم اطلاعاتی (فیلد) شامل مبلغ مطابق دفاتر و مبلغ مطابق پروانه در بخش صادرات و واردات می باشد و مبالغ اعلام شده در گزارش های ارسالی به صورت پیش فرض در قلم اطلاعاتی (فیلد) “مبلغ مطابق دفاتر” در جداول نسخه بروز رسانی شده قرار گرفته است.

🔵 لذا ضروری است مؤدیان گرامی نسبت به بررسی، اصلاح و تکمیل اطلاعات مبالغ مذکور حسب مورد اقدام و ثبت نهایی را انجام دهند.

🔸 لازم به ذکر است گزارش های ارسالی مربوط به صادرات برگشتی و یا واردات برگشتی در نسخه بروز رسانی شده حذف شده و در صورت وجود چنین اطلاعاتی ضروری است نسبت به ارسال مجدد در جدول مربوطه اقدام شود.

🔸 بدیهی است اطلاعات صادرات برگشتی در گزارش واردات و اطلاعات واردات برگشتی در گزارش صادرات ارسال و موضوع برگشتی نیز در فیلد توضیحات بایستی وارد شود.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.