🔷 کارت به کارت پول از بانک‌های ایران به روسیه و برعکس، به زودی امکان‌پذیر می‌شود

🔹 محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی: ایران و روسیه برای اتصال کارت‌های بانکی مذاکراتی را انجام داده‌اند. این کارت‌ها روابط تجاری را برای کسانی که با روسیه چه در جهت صادرات از ایران به روسیه و چه در جهت واردات از روسیه فعالیت می‌کنند، تسهیل می‌کند.

🔸 در صورتی که این کارت‌ها اتصال پیدا کنند مانند شبکه شتاب ما به لحاظ نقل و انتقال پول و مسائل حمل از بعد اقتصادی بسیار کمک‌کننده خواهند بود و باعث می‌شوند افراد مخاطرات حمل پول نقد و اسکناس را نداشته باشند

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.