🔷 هدف سازمان توسعه تجارت تنوع سازي بازارهاي صادراتي است

سرپرست معاونت توسعه بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اين كه  تمركز صادرات  غیر نفتی ایران بر بازارهای خاصی است  و  لازم است این وضعیت با افزایش صادرات به سایر بازارها ارتقا يابد گفت:  يكي از اهداف سازمان توسعه تجارت ايران متنوع سازي بازارهاي صادراتي است.

به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران، ميرهادي سيدي سرپرست معاونت توسعه بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت ايران در مورد بازارهاي خاصي كه صادرات ايران به اين كشورهاي بيشتر است، اظهار كرد: در حال حاضر سه کشور چين، عراق و امارات سهم بالایی از صادرات غیر نفتی كشورمان را به خود اختصاص داده اند.

وی با بيان اين كه بر اساس آمار 9 ماهه صادرات غیر نفتی، سه کشور اول مقصد صادراتی  ایران  حدود 50 درصد صادرات غیر نفتی كشورمان را به خود اختصاص می دهند اذعان كرد: اگرچه تداوم و حفظ بازارهاي صادراتي داراي اهميت قابل توجهي است اما در کنار  آن افزایش صادرات به سایر مقاصد نیز مهم بوده و می تواند به متوازن کردن توزیع صادرات ما در بازارهای مختلف کمک کند.

سيدي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين كه برای ایجاد تنوع در بازارهای هدف ، بايد افزایش صادرات به بازارهای جدیدی که داراي پتانسیل هستند مد نظر قرار گیرد افزود: لذا در همين راستا، عقد موافقت نامه های تجاری مي تواند ابزاری در جهت افزایش صادرات به بازارهای جدید باشد در این صورت توزیع صادرات ایران در بازارهای هدف متوازن تر و آسیب پذیری صادرات از منظر تمرکز بر بازارهای محدود، كاهش مي يابد.

سرپرست معاونت توسعه بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت ايران عنوان کرد: لازمه ورود به بازارهای جدید، بررسي حضور فعالان بخش خصوصی در نمایشگاههای مرتبط بازارهاي هدف است.

وي با تاكيد بر اين كه استفاده از پتانسيل رایزنان بازرگانی کشورمان در بازارهای هدف  می تواند راهگشاي حضور صادرکنندگان در این بازارها باشد ادامه داد: رایزنان بازرگانی مي توانند نقش موثري در تعامل و راهنمايي صادرکنندگان ایرانی با فعالان بخش خصوصی مرتبط سايرکشورهای هدف ايفا کنند. در عین حال تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ با انجام تحقیقات بازاریابی در کشورهای هدف صادراتی می توانند ورود حرفه ای به این بازارها را در دستور کار خود قرار دهند.

وي از ديگر راهكارهاي حضور و حفظ بازارهاي هدف را حضور جدی تر در بازار مقصد از طریق تاسیس شرکت ، خرید سهام شرکت های مرتبط ،انجام سرمایه گذاری در ایجاد تاسیسات انبارداری ، ذخیره سازی و بسته بندی مناسب، تاسیس نمایشگاهها و فروشگاههای دایمی و نظایر آن دانست.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.