خبر صد و شصت و هفتم

🔴 پیشنهاد دلار ۵۰۰۰ تومانی به دولت/پرداخت دلار مسافرتی متوقف شود در جلسه نوبخت و کرباسیان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح ... مشاهده