صنعت چاپ و نشر

بازار کاغذ آتش زیر خاکستر

با وجود نوسانات اخیر و افزایش تنش در بازار کاغذ به دلیل کمبود مواد اولیه و همینطور اعمال تحریم های سراسری، بازگشت ثبات به این بازار عملا دور از انتظار است. ... مشاهده