خبر هشتاد و ششم

❇️ هرفرد حقیقی فقط ۶ حساب بانکی میتواند داشته باشد مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از محدود شدن افتتاح ... مشاهده

خیر هشتاد و پنجم

🔴 محدودیت جدید برای ثبت‌ سفارش 🔹 ساعت ورود به سامانه ۸ تا ۱۶ ♦️اگرچه سامانه ثبت سفارش برای واردات برخی کالاها ... مشاهده