لاستیک سیلندر چاپ

لاستیک سیلندر چاپ


لاستیک سیلندر در پروسه ی چاپ همیشه بار سنگینی رو به دوش میکشد و باید مقاومت کافی از خود نشان دهد. در این مقاله کمی در مورد مشکلات و معضلاتی که ممکن است برای لاستیک سیلندر چاپ پیش بیاید و راه حل این مشکلات صحبت میکنیم.

اشکال اول: وقتی چاپ یکنواخت نیست.

علت اول : ضخامت لاستیک یکنواخت نیست.

– لاستیک را تعویض کنید،

علت دوم : صاف نبودن سیلندر و یا وجود بار اضافی بر روی آسوره سیلندر.

-سیلندر را کنترل کنید.

اشکال دوم:لاستیک پارگی یا خوردگی دارد.

علت : جسم خارجی، لایی کاغذ یا پوشال، کاغذ تا شده

راه حل : درصورت پارگی آن را تعویض کنید و درغیر اینصورت، قسمت های آسیب دیده را بشویید بلکه باد کند. سپس با کاغذهای بریده در زیر قسمت های فرو رفته، لاستیک را به ارتفاع معمول برسانید.

اشکال بعدی: روی هم نخوردن رنگها

علت اول : لاستیک شل شده است.

علت دوم : چسبندگی و یا شیشه ای شدن سطح لاستیک که موجب جداسازی کاغذ از سطح لاستیک با نیروی غیر یکنواخت می شود.

– لاستیک را تعویض کنید.

اشکال آخر: لرزش تصویر

علت اول : لاستیک شل است.

علت دوم : گیره لاستیک با دقت بسته نشده و یا به آن چسبیده است.
علت سوم : زیر لاستیکی نامناسب است.

راه حل : از زیر لاستیکی مرغوب استفاده کنید، حداکثر دو برگ زیر لاستیکی بکار ببرید.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.