کاغذ وارداتی

آیا کاغذ هم وارد سبد نیمایی شد؟

وی با این توضیح که تلاش برای واردات و توزیع کاغذ با ارز نیمایی در حال انجام است ادامه داد: پس از افزایش قیمت ارز در سال 97 وزارت ارشاد وارد مسئله توزیع کاغذ شد اما با توجه به حذف ارز ترجیحی، باید چاره‌اندیشی دیگری صورت بگیرد. ... مشاهده