مرکب چاپ افست

مرکب چاپ افست


پایه و اساس چاپ افست بر رویارویی و همراهی دو عامل آب و مرکب بنا شده است و از همین رو محاسبات و تنظیمات مربوط به این دو گرچه از ابتدایی ترین مراحل چاپ افست است ولی مهمترین بخش آن محسوب میشود.آنچنان که این دو را در مثال مانند تیغه ای دو لبه تشبیه میکنند که خطایی کوچک و کم ارزش می تواند منجر به لطمات جبران ناپذیر گردد.چاپخانه داری در ایران هنوز هم در بیشتر موارد شغل موروثی محسوب می شود و به همین علت در نظر گرفتن چنین نکاتی بیشتر بر پایه و اساس تجربه است تا محاسبات علمی. با این حال هرگاه اپراتور دستگاه چاپ به میزان کافی اطلاعات تخصصی در این زمینه ها داشته باشددر اکثر شرایط می تواندبه کیفیت نسبی در چاپ دست یابد.

 

ویژگی های مرکب

 

ویژگی های مهم رنگهای چاپ افست

رنگ یک مسئله پیچیده و حیاتی در پروسه ی چاپ افست محسوب میشود و تعریف و تعیین آن به شاخه ها و عوامل متفاوتی بستگی دارد.

فام:

نمایانگر نوع رنگ است که در چاپ افست این نوع ترکیبی از چهاررنگ قرمز،زرد،آبی و سبز است.

خلوص :

میزان تیرگی یا روشن بودن رنگ را گاها بر اساس درصد نمایش میدهد.
رنگدانه:
عوامل متعددی در ویژگی های مرکب مؤثر است. از جمله ساختمان رنگ دارد. هم چنین درشتی رنگدانه و میزان دانه های رنگ « فام » شیمیایی رنگدانه که اثر پایه ای موجود در مرکب چاپ اثر مهمی در فام رنگ دارد. به طور کلی غلظت بالای رنگدانه، نشان دهندهٔ قدرت رنگ دهی و قدرت رنگ است.

وارنیش:
وارنیش مرکب چاپ شامل روغن ها و حلال هاست که فام رنگ را تغییر می دهد. خلوص رنگدانه اثر بسیار بالایی روی فام رنگ دارد. این پدیده می تواند از رنگ خود وارنیش یا کاربرد وارنیش های متفاوت ناشی شود که سبب ایجاد فام رنگ متعدد و متغیر در مرکب چاپ خواهد شد. انتخاب وارنیش مرکب، هم چنین در میزان پخش و نگهداری جدا از همرنگ دانه ها در محیط و حتی قدرت رنگ و نشست آن نقش به سزایی دارد، وگرنه می تواند انتخاب ناموزون وارنیش ایجاد پخش بد و قدرت رنگی پایین و عدم کیفیت چاپ را فراهم آورد. این دلایل و عوامل، مرکب ساز را وادار می کند تا در انتخاب رنگدانه، رزین، روغن و حلال و نوع پخش آن مطالعهٔ دقیق داشته و شیوه ای درست را به کار گیرد.

 

خواص عینی مرکب چاپ:
خواص عینی یک مرکب چاپ شامل رنگ، قدرت رنگ، شفافیت (شیشه ای یا ترانس پرانس بودن) و یا کدورت و فام و براقیت می باشد. این خواص رابطهٔ کاملاً مستقیم با نوع و میزان رنگدانهٔ مصرفی در مرکب چاپ و وارنیش فرموله شده توسط مرکب ساز دارد.

 

شفافیت و کدورت مرکب های چاپ:
مرکب های چاپ شده دارای درجات متغیری ازکدورت و ترانس پارنسی یا شفافیت، نسبت به مقدار نوری که از قشر چاپی عبور می کند یا منعکس می شود می باشند. انتخاب رنگدانه های با کدورت بیش تر گرایش به انعکاس دادن بیش تر نور دارد و این پدیدهٔ نور بستگی به اندازهٔ ذرهٔ رنگدانه و اندیس شکست نور آن دارد. مثلاً اکسید تیتان اندیس شکست نور بالایی داشته و بهترین انعکاس نور را دارد لذا به عنوان یکی از رنگدانه های پوششی یا کدر قابل مصرف است. جوهر های قابل حل در وارنیش مرکب دارای ریز ترین ذره از نظر اندازه و پخش بهتر در کلیه سطوح وارنیش خصلت کمترین اندیس شکست نور را داشته و کمترین انعکاس رادارد، بنابراین هر رنگدانه ای که بهتر پخش شود و دارای ذرات ریز تری باشد نور را از خود بهتر عبور داده و نیز کمترین انعکاس و بهترین اندیس شکست نور را خواهد داشت.

 

مرکب چهار رنگ ROYALSTAR پیشنهاد صنوبر برای داشتن محصول چاپی با کیفیت

 

 

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.