لاستیک سیلندر چاپ

لاستیک سیلندر چاپ


چاپ افست همیشه پرچمدار پرطرفدارترین نوع چاپ بوده گرچه منتقدان فراوانی به خود دیده اما به دلایل فراوانی که قبلا اشاره شده انتخاب نهایی برای بسیاری از مخاطبان محسوب میشود. در این مقاله نکاتی درباره ی زیرسازی صحیح لاستیک و نصب آن روی سیلندر بیان میشود در صورتی که با این نوع چاپ سر و کار دارید این مقاله مخصوص شماست.

به آسوره ها توجه کنید!

پایه و اساس زیرسازی سیلندر زینک و لاستیک در ماشین افست آسوره ها میباشد. برای انتقال مناسب و مطلوب تصویر از پلیت به سطح الستیک (در ماشینهای نو) به ۱/۰ فشار نیاز داریم. به همین جهت در مورد ماشینهایی که آسوره به آسوره نباشد، زیرسازی پلیت به گونهای صورت میگیرد که فشار معادل ۰/۱ داشته باشد.

سیلندر لاستیک را نیز طوری زیرسازی میکنیم که لاستیک و زیر آن تقریباً با آسوره سیلندر لاستیک مماس باشد. در این حالت ۰/۱ فشاری که سیلندر پلیت روی لاستیک دارد عمل چاپ را به خوبی انجام میدهد.

لاستیک آکوما ایتالیا

فشار و زینک و لاستیک تحت تاثیر آسوره!
سیلندر زینک در بعضی از ماشینها به دلیل دارا بودن بوش اکسنتری میتواند فشار را در جهت سیلندر لاستیک تغییر دهد و به همین دلیل در این نوع ماشینها میتوان از زینکهایی با قطرهای مختلف از ۲/۰ تا ۵/۰ بهره برد.
مثال: اگر فاصله کف سیلندر پلیت تا آسوره ۵/۰ باشد و قطر زینک ۳/۰ باشد با افزودن ۴/۰ کاغذ زیر زینک ضخامتی معادل ۷/۰ خواهیم داشت. در این حالت فشار سیلندر پلیت روی ۱ قرار خواهد گرفت و فشار بین زینک و لاستیک معادل ۱۰/۰ میباشد. در مورد سیلندر لاستیک میدانیم که فاصله کف تا لبه آسوره ۲۵/۳ است. بدین ترتیب ضخامت لاستیک به اضافه زیرسازی به همین اندازه میباشد و مسلماً مماس با آسوره خواهد بود.
در مورد لاستیکهای بادی باید ۰۵/۰ میلیمتر بالای آسوره قرار بگیرد. اندازه مذکور توسط ساعت ابزار صنعتی مخصوص اندازه گیری میشود و در صورت عدم دسترسی به این نوع وسیله، ضخامت لاستیک و زیرسازی را حدود ۰۸/۰ تا ۱/۰ میلیمتر بیشتر میگیریم تا پس از بستن روی سیلندر، کشش الستیک که حدود ۸۰/۰ میباشد، آن را جبران کند.

فوت کوزه گری در میزان کردن سیلندر لاستیک
در میزان کردن سیلندر لاستیک به سیلندر چاپ که ثابت است، ضخامت کاغذ مورد چاپ باید در نظر گرفته شود. هر قدر کاغذ نازکتر باشد فاصله مذکور کمتر و هرچه کاغذ ضخیمتر باشد این فاصله بیشتر خواهد بود. یادآور میشود که در این مرحله نیز برای چاپ ایده آل فشار معادل ۱/۰ نیاز داریم.
مثال: اگر کاغذی معادل ۱/۰ را چاپ میکنیم، فشار سیلندر لاستیک و چاپ باید معادل ۰ باشد. از آنجایی که لاستیک با لبه آسوره مماس میباشد و کف سلیندر چاپ در حالت ۰ مماس با لبه آسوره است، در نتیجه ضخامت کاغذ مذکور فشار ۱/۰ چاپ را باعث میشود. میتوان این گونه نتیجه گرفت که اگر قطر کاغذ ۲/۰ شد، فشار لاستیک معادل ۱/۰ و اگر ضخامت به ۳/۰ رسید، فشار معادل ۲/۰ خواهد شد.

با تمام توضیحات فوق فرمول زیر بدست می آید….

۱/۰ ضخامت کاغذ. فشار سیلندر لاستیک به سیلندر چاپ

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.